Windykacja trudna

Oferta jest skierowana do wierzycieli, którzy korzystali bez skutku już ze wszystkich możliwości egzekucyjnych włącznie z komornikiem.

Dłużnik poddawany jest inwigilacji bezpośredniej, odnajdujemy realne źródła pozyskiwania dochodów, dochody jawne i ukryte. Nawet przy prowadzeniu działalności na inna osobę czy rozdzielności majątkowej istnieje możliwość wyegzekwowania długu.

Opłacie podlega TYLKO kwota odzyskana realnie. W przypadku systemu ratalnego opłata również jest wypłacana po fizycznym zaksięgowaniu środków na koncie wierzyciela. Wysokość wynagrodzenia wynosi 30%.


Egzekwowanie trudnych należności a możliwości.

Jeżeli dłużnik ma możliwość spłaty długu lecz sprytnie lawiruje niezależnie czy to w ukrywaniu majątku w niejawnych dochodach, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że odzyskamy dług. W przypadku, gdy dłużnik okazuje się tylko figurantem, to możliwości znacznie się zmniejszają, lecz podejmowane są działania, które nakierują na “mózg” operacji, efekty są różne

Nie mamy możliwości odzyskać długu gdy: dłużnik działał w dobrej wierze i stracił majątek, nie osiąga dochodów które pozwalają na spłatę należności, nie posiada i nigdy nie posiadał majątku.

 

 

DLACZEGO MY?

agencja detektywistyczna trójmiasto

Umawiasz się na spotkanie bezpośrednio z detektywem. Tematy poruszane podczas spotkania są objęte tajemnicą i nie mogą wydostać się na zewnątrz. Spotkanie może być anonimowe do momentu podpisania umowy. Biura nasze nie są oflagowane z zewnątrz, tak by klient nie czuł skrępowania wchodząc do naszej agencji

detektyw bydgoszcz

Działamy inaczej niż wszyscy. Po podpisaniu umowy przygotowywany jest plan działania, gdzie brane są pod uwagę wszystkie metody tj. spotkania kontrolowane, pułapki, prowokacje lub inne mniej lub bardziej kontrowersyjne metody pozyskiwania informacji.

agencja detektywistyczna gdańsk

Działania nasze są dokumentowane. Po skończeniu działań klient otrzymuje szczegółowy  raport z działań poparty materiałem dowodowym. Bardzo często raport taki jest kluczowym materiałem w sprawie.

detektyw gdańsk

Podczas działań jesteśmy w stałym kontakcie z Państwa prawnikiem tak, by dostarczyć  jak najlepszy materiał, który można wykorzystać w sprawie. Sami również możemy być świadkami klienta w sądzie.