Cennik

Osoby fizyczne Nasza oferta działań na rzecz osób fizycznych obejmuje szeroką gamę różnego typu usług detektywistycznych zakończonych sporządzeniem szczegółowego raportu, który nierzadko może okazać się najważniejszym dowodem w sądzie. Bywamy również powoływani na kluczowego świadka w danej sprawie, np. rozwodowej. – Wynagrodzenie za godzinę – stawka godzinowa ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem liczby godzin pracy. […]

Zobacz więcej

Osoby fizyczne

Nasza oferta działań na rzecz osób fizycznych obejmuje szeroką gamę różnego typu usług detektywistycznych zakończonych sporządzeniem szczegółowego raportu, który nierzadko może okazać się najważniejszym dowodem w sądzie. Bywamy również powoływani na kluczowego świadka w danej sprawie, np. rozwodowej.

– Wynagrodzenie za godzinę – stawka godzinowa ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem liczby godzin pracy.

– Wynagrodzenie ryczałtowe – cena za usługę jest ustalana z góry.

– Wynagrodzenie za efekt – z góry ustalamy cenę za usługę, która jest płatna tylko w przypadku osiągnięcia zamierzonego celu.

Najczęściej świadczone usługi:

– Wykrywanie oraz sporządzenie dokumentacji zdrady małżeńskiej lub partnerskiej – cena oscyluje przeważnie w granicach 7000zł, należy jednak przyjąć możliwości cenowe w przedziale od 4000 zł do 10000 zł. Kwota jest ustalana już na pierwszym spotkaniu i jest uzależniona od przypuszczalnego nakładu pracy. Przy tym zleceniu preferujemy rozliczenie ryczałtowe, możliwe jest jednak rozliczenie godzinowe.

-Molestowanie seksualne, znęcanie się psychiczne lub fizyczne u osób nieletnich pomoc za darmo

– Słodka pułapka, czyli poddanie partnera próbie wierności – od 6000 zł.

– Test DNA (na ojcostwo) – kwota 1900 zł jest ceną za badanie DNA w przypadku poddania się poborowi materiału DNA lub jego dostarczenia.

– Pobranie materiału DNA w tzw. “trudnych” warunkach – 4500 zł. Cena obejmuje pobór materiału od jednej osoby (dziecka lub ojca).

– Pułapki – cena ustalana po konsultacjach.

– Weryfikacja przeszłości partnera lub partnera bliskiej osoby – 2200 zł za realizowane działania.

– Kaganiec na partnera – 400 zł / tydzień, 300 zł / każdy kolejny tydzień.

Nazwa tej usługi oznacza monitoring GPS wskazanego samochodu. Dzięki temu można ustalić obecne położenie lub lokalizację pojazdu w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

– Dyskretny monitoring komputera (do 2 szt.):

  • 400 zł / 1 mc
  • 600 zł / 2 mc
  • 800 zł / 3 mc-e
  • 1000 zł / 6 mc-y
  • 1200 zł / rok.

– Kontrola rodzicielska – 140zł/h.

Cena zawiera koszty paliwowe, bez kosztów pobocznych.

– Wykrywanie ukrytych źródeł dochodu – 2400zł / całość (w przypadku działań regionalnych).

– Poszukiwania osób zaginionych bądź ukrywających się – cena ustalana indywidualnie.

– Dowiedzenie psychicznego lub fizycznego znęcania się – koszt usługi ustalany po  konsultacjach.

– Dyskretne sprawdzanie poczynań niani lub gosposi – kwota ustalana w wyniku wyceny.

– Inne niestandardowe usługi – cena uzgadniana podczas konsultacji.

Firmy i instytucje

Usługi detektywistyczne świadczone dla firm i instytucji mają bardzo zróżnicowany charakter. Praktycznie nie ma możliwości spotkania bliźniaczych spraw, dlatego dokładna wycena naszych działań jest możliwa dopiero po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą.

Stosujemy trzy formy rozliczeń:

– wynagrodzenie godzinowe – stawka za godzinę zmniejsza się proporcjonalnie do wzrostu godzin potrzebnych na podjęcie działań;

– wynagrodzenie ryczałtowe – cenę za usługę ustalamy z wyprzedzeniem (najczęściej wybierana forma rozliczenia przy działaniach gospodarczych);

– wynagrodzenie za efekt – z góry określamy koszt usługi, który klient ponosi wyłącznie w przypadku osiągnięcia zamierzonego celu.

Zdajemy sobie sprawę, że renoma przedsiębiorstwa jest sprawą delikatną, dlatego unikamy rozgłosu i spektakularnych akcji, pracując dyskretnie oraz z wyczuciem. Niemalże 95% spraw gospodarczych jest rozwiązywanych i zamykanych wewnątrz organizacji. Tylko do nielicznych przypadków wzywana jest policja i następują aresztowania. W obszarze naszych usług znajdują się m.in.: pułapki, ukryty monitoring, odzyskiwanie danych, dostarczanie wypowiedzeń, podważanie zwolnień lekarskich i wiele innych działań niezbędnych w rozwiązywaniu trudnych i skomplikowanych problemów mogących wystąpić w każdej firmie.

Najczęstsze sprawy prowadzone przez KAD, to:

– Kradzieże – ceny zaczynają się od 1000 zł (dotyczy kradzieży bezpośrednich i zorganizowanych).

Kradzieże nawet na kwotę 50 zł dziennie przez jednego pracownika są bardzo uciążliwe. Przeważnie kradzieże mają charakter ciągły i dopóki ich nie zakończymy, dopóty będziemy się z nimi zmagać, a straty w skali roku mogą okazać się znaczne. Często wyjawienie kradzieży, bez względu na to, czy oficjalnie, czy metodą szeptaną daje gwarancje spokoju na najbliższe lata.

– Łapówki – kwota powyżej 1200 zł.

– Weryfikacja zwolnień lekarskich od 800zł do 2400zł (należy przyjąć średnio 1200zł)

– Ustalenie adresu zamieszkania od 800zł do 2400zł (należy przyjąć średnio 1200zł)

– Ustalenie źródła realnego pozyskiwania dochodu od 1200zł do 4800zł ( średnio 2400zł)

– Wykrywanie źródeł realnego pozyskiwania dochodu – koszt od 2400 zł.

– Zakupy kontrolowane – od 800 zł.

– Pułapki – gwarantują szereg możliwości. W naszych działaniach bardzo często sięgamy po prowokacje lub podstępy. W ten sposób pomagamy okazjom, a okazja czyni złodzieja, choć nie tylko!

– Dostarczanie korespondencji (m.in. wypowiedzeń i zwolnień) – cena od 1200 zł. W ramach tej usługi pozyskujemy realną, niewygodną dla adresata korespondencję. Wszystkie dokumenty poświadczamy dowodami, aby uniemożliwić ewentualne podważanie wynikających z nich faktów przed sądem.

– Weryfikacja kandydatów na pracowników (sprawdzenie dokumentów takich jak świadectwa, CV, inne) – koszt od 1200 zł.

– Defraudacja.

– Wykrywanie ukrytych podsłuchów.

– Nieuchwytny monitoring komputerów – w cenie od 400 zł.

– Dyskretne monitorowanie m.in. magazynów, biur, taboru.

– Obserwacja oraz kontrobserwacja – 140 zł/h działań detektywa oraz 60 zł/h pracy pomocnika, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Detektywi Gdańsk

Uphagena 27/702

80-237 Gdańsk

+48 787 800 004

biuro@detektyw-polska.com.pl

Detektyw Gdynia

ul. Starowiejska 45/6

III piętro, 81-363 Gdynia

+48 787 800 004

biuro@detektyw-polska.com.pl

© 2012 Detektywi Koras. All rights reserved.