Cennik

W naszej firmie znajdą Państwo cennik usług detektywistycznych przeznaczony dla osób fizycznych oraz dla firm.

W obu przypadkach istnieją trzy formy rozliczenia, do których należą:

1) wynagrodzenie ryczałtowe – stawka za wykonanie usługi ustalana jest z góry. Ta forma płatności jest najczęściej wybierana w przypadku zleceń od firm;

2) wynagrodzenie godzinowe – stawka maleje wraz ze zwiększeniem liczby godzin pracy;

3) wynagrodzenie za efekt – opłata określana jest z góry i pobierana tylko wtedy, jeśli działania przyniosą rezultaty.

Cennik usług detektywistycznych dla osób fizycznych

– Wykrywanie zdrady małżeńskiej bądź partnerskiej wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, która może być najważniejszym dowodem w sprawie rozwodowej. Ponieważ poszczególne sprawy różnią się od siebie, cena ustalana jest już przy pierwszym zapozmaniu się ze sprawą.

W podobnych sprawach podczas pierwszego spotkania omawiane są dostępne możliwości podejmowanych działań. Często zachodzi potrzeba zastosowania sprzętu inwigilacyjnego i analizy zebranego materiału, które umożliwiają dopiero zaplanowanie dalszego postępowania. Zdarza się też, że dzięki licznym informacjom od klienta możemy niezwłocznie rozpocząć pracę. Polecamy w tym wypadku rozliczenie w formie ryczałtu lub ewentualnie za efekt. Odradzamy z kolei rozliczenie godzinowe.

-Molestowanie seksualne, znęcanie się psychiczne lub fizyczne u osób nieletnich pomoc za darmo

– Słodka pułapka – od 3500 zł.

– Pobranie materiału DNA w tzw. “trudnych warunkach” –  cena uzależniona jest od planu dnia dziecka, czy chodzi do przedszkola, szkoły itp

– Pobranie materiału DNA od domniemanego ojca – 2400 zł. Możemy również poinstruować klienta o tym, w jaki sposób samodzielnie pobrać próbkę.

– Pułapki – cena ustalana jest zawsze indywidualnie po konsultacjach, co wynika z dużej różnorodności tego typu działań.

– Sprawdzenie przeszłości partnera własnego albo bliskiej osoby – cena jest ustalana przy rozmowie telefonicznej

– Kaganiec na partnera, czyli monitoring GPS samochodu – 400 zł zł/tydzień i 200 zł za każdy kolejny tydzień. Podane kwoty obowiązują w sytuacji wystawienia lub wskazania obiektu na określony czas. Monitoring umożliwia podgląd aktualnego położenia pojazdu bądź jego pozycji do 3 miesięcy wstecz – można to zrobić np. na telefonie lub komputerze.

– Dyskretny monitoring komputera do 2 szt. –im dłuższy czas trwania zamówionej usługi, tym niższa cena:

1 miesiąc – 400 zł,

2 miesiące – 600 zł,

3 miesiące – 800 zł,

6 miesięcy – 1000 zł.

– Kontrola rodzicielska – 140 zł/h. W cenę wliczone są koszty paliwa. Nie uwzględnia ona natomiast dodatkowych wydatków, np. opłacenia informatora, łapówki czy też noclegów.

– Wykrywanie źródeł dochodu – cena podawana przy rozmowie telefonicznej.

W przypadku wymienionych poniżej usług cena ustalana jest indywidualnie, po uprzednich konsultacjach:

– poszukiwanie zaginionych bądź ukrywających się osób,

– dowodzenie znęcania się psychicznego lub fizycznego,

– dyskretny monitoring domowy, np. gosposi, opiekunki do dziecka,

– pozostałe usługi niestandardowe.

Cennik usług detektywistycznych dla firm i instytucji

W KAD pracujemy w sposób nieuchwytny, a nasze działania nie są nagłaśniane, przez co nie wpływają negatywnie na renomę przedsiębiorstwa. Ponad 90% spraw rozwiązujemy wewnątrz firmy, z czego interwencja policji następuje zaledwie w przypadku 10%. Zajmujemy się monitoringiem audio, wideo i GPS, pułapkami, odzyskiwaniem danych czy podważaniem zwolnień lekarskich, a do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Ze względu na różnorodny charakter prowadzonych przez nas działań dla firm i instytucji, dokładnej wyceny dokonujemy po zapoznaniu się ze sprawą. Podane poniżej ceny są jedynie szacunkowymi.

– Kradzieże bezpośrednie oraz zorganizowanie – od 1000 zł. Drobne, lecz regularne kradzieże są uciążliwe i mogą powodować duże straty w skali roku. Dopiero ich wyjawienie pozwala zakończyć ten proceder, zagwarantować spokój i ochronić przed kolejną utratą środków.

– Łapówki – od 1200 zł. Łapówki zawsze są dla pracodawcy lub usługodawcy przyczyną strat, które mogą mieć charakter finansowy bądź jakościowy. Niestety, z punktu widzenia DB (Dającego, Biorącego), łapówki nie są niczym złym, stąd też zjawisko to jest w firmach spotykane dosyć często.

– Wykrywanie źródeł dochodu w przypadku windykacji – od 2400 zł.

– Zakupy kontrolowane lub spotkania kontrolowane z szerokim wachlarzem możliwości – od 800 zł.

– Pułapki i prowokacje – tego typu działania obejmują najwięcej różnych scenariuszy. Podczas tworzenia odpowiedniej „okazji” uwzględniamy rozmaite czynniki, takie jak topografia czy aspekty psychologiczne.

– Doręczanie korespondencji typu wypowiedzenia czy zwolnienia, potwierdzone niepodważalnymi dowodami – od 600 zł.

– Weryfikacja kandydatów na pracowników – Usługa obejmuje m.in. kontrolę przeszłości, świadectw czy CV.

– Dyskretny monitoring komputerów – od 400 zł.

– Obserwacja i stwierdzanie faktu obserwacji (kontrobserwacja) – 140 zł/h pracy detektywa oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – 60 zł/h pracy pomocnika.

Zajmujemy się także:

– defraudacją,

– wykrywaniem podsłuchów,

– monitoringiem biur, magazynów, taboru itp.