Windykacja

Windykacja standardowa różni się od windykacji trudnej. W windykacji standardowej od razu kontaktujemy się z dłużnikiem listownie oraz fizycznie w miejscu zamieszkania. W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika podejmowane są inne czynności mające na celu odzyskanie długu. Istnieją dwie formy rozliczeń: rozliczenie od efektu, w tym przypadku pobierane jest 30% od odzyskanej kwoty rozliczenie […]

Zobacz więcej

Windykacja standardowa różni się od windykacji trudnej. W windykacji standardowej od razu kontaktujemy się z dłużnikiem listownie oraz fizycznie w miejscu zamieszkania. W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika podejmowane są inne czynności mające na celu odzyskanie długu.

Istnieją dwie formy rozliczeń:

  • rozliczenie od efektu, w tym przypadku pobierane jest 30% od odzyskanej kwoty
  • rozliczenie za pracę, tutaj z góry określa się formę działania oraz opłatę stałą niezależną od efektu.

Windykacja trudna

Oferta jest skierowana do wierzycieli, którzy korzystali bez skutku już ze wszystkich możliwości egzekucyjnych włącznie z komornikiem.

Dłużnik poddawany jest inwigilacji bezpośredniej, odnajdujemy realne źródła pozyskiwania dochodów, dochody jawne i ukryte. Nawet przy prowadzeniu działalności na inna osobę czy rozdzielności majątkowej istnieje możliwość wyegzekwowania długu.

Opłacie podlega TYLKO kwota odzyskana realnie. W przypadku systemu ratalnego opłata również jest wypłacana po fizycznym zaksięgowaniu środków na koncie wierzyciela. Wysokość wynagrodzenia wynosi 30%.


Egzekwowanie trudnych należności a możliwości.

Jeżeli dłużnik ma możliwość spłaty długu lecz sprytnie lawiruje niezależnie czy to w ukrywaniu majątku w niejawnych dochodach, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że odzyskamy dług. W przypadku, gdy dłużnik okazuje się tylko figurantem, to możliwości znacznie się zmniejszają, lecz podejmowane są działania, które nakierują na “mózg” operacji, efekty są różne

Nie mamy możliwości odzyskać długu gdy: dłużnik działał w dobrej wierze i stracił majątek, nie osiąga dochodów które pozwalają na spłatę należności, nie posiada i nigdy nie posiadał majątku.

Detektywi Gdańsk

Uphagena 27/702

80-237 Gdańsk

Detektyw Gdynia

ul. Starowiejska 45/6

III piętro, 81-363 Gdynia

Detektyw Poznań

ul. Mickiewicza 18a

Poznań

© 2012 Detektyw Polska. All rights reserved.