Windykacja trudna

Windykacja trudna

Oferta jest skierowana do wierzycieli, którzy korzystali bez skutku już ze wszystkich możliwości egzekucyjnych włącznie z komornikiem.

Dłużnik poddawany jest inwigilacji bezpośredniej, odnajdujemy realne źródła pozyskiwania dochodów, dochody jawne i ukryte. Nawet przy prowadzeniu działalności na inna osobę czy rozdzielności majątkowej istnieje możliwość wyegzekwowania długu.

Opłacie podlega TYLKO kwota odzyskana realnie. W przypadku systemu ratalnego opłata również jest wypłacana po fizycznym zaksięgowaniu środków na koncie wierzyciela. Wysokość wynagrodzenia wynosi 30%.


Egzekwowanie trudnych należności a możliwości.

Jeżeli dłużnik ma możliwość spłaty długu lecz sprytnie lawiruje niezależnie czy to w ukrywaniu majątku w niejawnych dochodach, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że odzyskamy dług. W przypadku, gdy dłużnik okazuje się tylko figurantem, to możliwości znacznie się zmniejszają, lecz podejmowane są działania, które nakierują na “mózg” operacji, efekty są różne

Nie mamy możliwości odzyskać długu gdy: dłużnik działał w dobrej wierze i stracił majątek, nie osiąga dochodów które pozwalają na spłatę należności, nie posiada i nigdy nie posiadał majątku.