Porwanie lub uprowadzenie dziecka oraz alienacja rodzicielska – jak może pomóc prywatny detektyw?

1. Alienacja rodzicielska 1.1 Alienacja rodzicielska- znaczenie terminu Alienacja rodzicielska jest zjawiskiem bardzo często występującym w naszym społeczeństwie, niestety jest to pojęcie obce dla osób z które jeszcze nie spotkały się z tym pojęciem. Alienacja jest to utrudnianie lecz najczęściej całkowite uniemożliwienie przez jednego z rodziców kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem. Zdanie powyższe brzmi dość […]

Zobacz więcej

1. Alienacja rodzicielska

1.1 Alienacja rodzicielska- znaczenie terminu

Alienacja rodzicielska jest zjawiskiem bardzo często występującym w naszym społeczeństwie, niestety jest to pojęcie obce dla osób z które jeszcze nie spotkały się z tym pojęciem.

Alienacja jest to utrudnianie lecz najczęściej całkowite uniemożliwienie przez jednego z rodziców kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.

Zdanie powyższe brzmi dość absurdalnie. Żyjemy w końcu w państwie prawa i wszystko da się w sądzie załatwić. Niestety jest to bzdura. Załóżmy, że jest sądownie orzeczona opieka nad dzieckiem. Posłużę się tutaj przykładem ze sprawy którą sam prowadziłem. Para, rozchodzi się z sobą. Dwa miesiące po rozstaniu kobieta informuje swojego byłego partnera że jest w ciąży. Informacja ta przekazana byłemu partnerowi miała zapewnić jej alimenty na syna. Nie przypuszczała jednak że ojciec dziecka będzie chciał również brać czynny udział w wychowaniu dziecka. W związku z tym, że matka absolutnie nie zgadzała się na jakiekolwiek widzenia ojca dziecka ze swoim synem, ojciec wystąpił do sądu o sprawowanie opieki nad dzieckiem. Sąd orzekł, że ojciec dziecka ma się opiekować swoim synem co drugi weekend od piątku od godziny 16:00 do niedzieli do 18:00. Dziecko na chwilę obecną ma 7 lat, ojciec regularnie co dwa tygodnie przychodzi pod dom matki by zobaczyć się z synem, lecz ta całkowicie ignoruje w postanowienie sądu. Wezwana policja nie może nic zrobić, pomimo tego że jest orzeczenie sądowe i według logiki policja powinna zmusić matkę do wydania syna ojcu, to niestety policja nie ma takich praw. Co zatem powinien zrobić ojciec? Ojciec wystąpił do sądu o egzekucję wyroku. Sąd nakazał ponownie matce dziecka wydawanie syna co dwa tygodnie a w przypadku niewywiązania się z postanowienia sąd nakłada karę w wysokości 500 zł za każde nie wydanie dziecka. Matka dziecka nigdzie nie pracuje, mieszka u matki, ma długi, komornika i dodatkowe kary finansowe nie robią na niej najmniejszego wrażenia.

1.2 Alienacja rodzicielska a orzecznictwo sądowe.

Brak. Tak, to nie jest żart. Alienacja rodzicielska jest problemem zauważalnym przez państwo, lecz ani w kodeksie karnym, ani w kodeksie cywilnym nie ma pojęcia frazy „alienacja rodzicielska”. Prawnicy bardzo często stosują artykuł 207 Kodeksu Karnego, który jest przez sądy bardzo różnie interpretowany w stosunku do alienacji. Czasami prawnicy odwołują się również do artykułu 24 kodeksu cywilnego, lecz ten artykuł również nie jest ukierunkowany typowo na alienację rodzicielską. Komisja Do Spraw Petycji na posiedzeniu rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez sejm uchwały ustanawiającej dzień 25 kwietnia dzień świadomości alienacji rodzicielskiej. Niestety na uchwalonym dniu pomoc prawna się kończy. W związku z powyższym kara za alienacje nie istnieje. Zastanawiający jest fakt, że prawnicy praktycznie w ogóle nie zgłaszają do prokuratury przestępstwa z artykułu 211 Kodeksu Karnego. „Kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzorów uprowadza lub zatrzymuje małoletniego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”

1.3 Gdzie szukać pomocy, gdy drugi rodzic alienuje dziecko?

Należy podzielić alienację rodzicielską na dwa typy. Pierwszy bardziej delikatny przypadek jest to nastawianie negatywnie dziecka przez jednego z rodziców przeciwko drugiemu rodzicowi. Drugi znacznie bardziej poważniejszy przypadek jest to całkowicie odizolowanie dziecka od drugiego rodzica. Skupmy się zatem na tym drugim przypadku. Bardzo istotnym elementem jest udokumentowanie faktu nie wydawania dziecka. Pomimo tego że wydaje się to błagam sprawą. To odpowiednia dokumentacja jest bardzo istotna by móc zaskarżyć rodzica z artykułu 211 Kodeksu Karnego. W tym przypadku pomocna jest praca prywatnego detektywa, który z pewnością u dokumentuje to w taki sposób by strona przeciwna nie mogła użyć kłamstw broniąc się w sądzie. Nie można pozwolić na to by jedynym argumentem było słowo przeciwko słowu. Udokumentowanie zespołu alienacji rodzicielskiej jest bardzo ważnym elementem.

2. Porwania rodzicielskie.

2.1 Porwanie rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym.

Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie rodzicielskie. Brzmi podobnie jednak jedno jest ścigane z Kodeksu Karnego, ze  wspomnianego już wcześniej artykuł 211 a drugie już nie jest ścigane jest zgodne z literą prawa. Porwanie rodzicielskie jest ścigane z artykułu 211 Kodeksu Karnego a uprowadzenie już jednak nie. Jaka jest zatem różnica między jednym a drugim. Tutaj duży wpływ ma zapis czy porywający rodzic posiada pełne prawa rodzicielskie. Dość irytującym stanem jest fakt, że policja i inne instytucje nie chcą ingerować w sprawy pomiędzy rodzicami i sprawy porwań rodzicielskich starają się zamieść pod dywan. Same porwanie jednak jest ścigana z artykułu 211 KK i jeszcze bardzo dużo wyroków skazujących.

2.2 Porwania dzieci w Polsce.

Z całą pewnością nie da się podać jednej, oficjalnej liczby – nie prowadzi się w Polsce statystyk porwań rodzicielskich. Oficjalnie mówi się o około 600 porwaniach dzieci rocznie, lecz zdając się na nasze doświadczenie wiemy, że większość spraw jest przez policję nienotowana. Pomimo tego że policjant ma obowiązek przyjąć zawiadomienie to jednak siła perswazji policji jest nieraz silniejsza od wiedzy poszkodowanego rodzica.

2.3 Co zrobić, gdy drugi rodzic porwie dziecko?

Z całą pewnością trzeba ten fakt od razu zgłosić na policję. Nie można ulec perswazji policji i należy pamiętać że policjant ma obowiązek przyjąć każde zgłoszenie o przypuszczeniu popełnienia przestępstwa. W momencie gdy już przyjmie takowe zawiadomienie musi ruszyć procedura. Policjanci przeważnie starają się takie sprawy załatwiać polubownie jednakże jeżeli jeden z rodziców ma troszkę większą wiedzę, to nie pozwoli sobie na to by odebrać mu dziecko. Dziecko przez policjanta nigdy nie będzie wyrwane siłą. Kolejnym dosyć ważnym elementem jest ustalić gdzie dziecko przebywa. W przypadku gdy znamy adres zamieszkania dziecka, możemy skorzystać z pomocy policji lub detektywa. Należy jednak pamiętać że ani policjant ani detektyw nie wyrwie dziecka rodzicowi siłą.

3. Uprowadzenie dzieci.

3.1 Bezprawne porwanie dziecka przez drugiego rodzica.

Należy tutaj najpierw zrozumieć pojęcie bezprawne. Bezprawne jest wtedy, gdy nie mamy praw rodzicielskich do dziecka lub w danym czasie nie przysługuje nam opieka nad nim. Przypadek bezprawnego porwania dziecka jest już bardziej respektowane przez policję lecz jednak dalej traktowane troszkę po macoszemu. W tym przypadku wchodzi element z samego porwania, które jest ścigane z art. 211 KK.

3.2 Uprowadzenie dziecka za granicę – co robić?

Uprowadzenie dziecka za granicę jest bardziej kłopotliwe niż uprowadzenie w Polsce. Dochodzą tutaj bariery prawne obcego państwa, które mogą się różnić od polskiego. Głównym elementem jest ustalenie miejsca pobytu dziecka, jak i zorganizowanie dokumentów które potwierdza że my mamy prawną opiekę nad dzieckiem. Najlepiej byłoby gdyby rodzic uprowadzonego dziecka posiadał paszport dziecka. Po wskazaniu miejsca zamieszkania dziecka jest opracowany plan działania przez detektywa a następnie przechodzi się do realizacji. Samo ustalenie miejsca pobytu dziecka jaki opracowanie planu działania odbywa się bez pomocy rodzica uprowadzonego dziecka. Jednakże już sama realizacja planu musi odbywać się w towarzystwie rodzica dziecka.

3.3 Gdzie szukać pomocy, gdy ojciec lub matka uprowadzą dziecko?

Nawet jeżeli nie mamy ograniczonych praw rodzicielskich i w danym czasie opieka nad dzieckiem przysługuje nam, to policja nie jest w stanie nam pomóc. Co należy zrobić w takim przypadku? Tutaj może pomóc prywatny detektyw, który indywidualnie do sprawy opracowuje plan odzyskania dziecka.

4. Jak detektyw może pomóc w sprawie porwania dziecka przez drugiego rodzica?

4.1  Poszukiwanie uprowadzonego lub porwanego dziecka przez detektywa.

Mniejszym złem jest gdy porwane lub uprowadzone dziecko przebywa pod adresem który jest nam znany. Bardziej drastycznym przypadkiem jest zdarzenie, gdy nie wiemy gdzie przebywa nasze dziecko. Wtedy dochodzi obawa o jego stan zdrowia, edukacji i ogólny niepokój czy nie dzieje się mu krzywda.

4.2    Co może ustalić detektyw podczas poszukiwań porwanego lub prowadzonego dziecka.

W przypadku, gdy nie znamy miejsca pobytu dziecka pierwszym elementem jest ustalenie adresu zamieszkania. Jest to proces raczej długotrwały, dosyć rzadko udaje się ustalić adres pobytu dziecka w przeciągu kilku dni.

4.3 Jakie dowody może dostarczyć Detektyw w sprawie uprowadzenia lub alienacji dziecka.

Zadaniem prywatnego detektywa jest dostarczenie materiałów dowodowych, które później mogą być wykorzystane w sądzie. W przypadku alienacji rodzicielskiej bardzo ważnym elementem jest wykazanie kłamstw rodzica który alienuje dziecko. Jest to dosyć ważny element, by poszkodowany rodzic miał dowód w ręku a nie słowa, bądź materiał nagrany przez siebie, który później w sądzie będzie można podważyć. Niestety, w przypadku alienacji detektyw może tylko dostarczyć materiał dowodowy, który później należy odpowiednio wykorzystać w sądzie bądź w prokuraturze. W przypadku uprowadzenia dziecka według definicji zakresu usług, które świadczy prywatny detektyw również może tylko zebrać materiał dowodowy. Jednakże bardzo często w sprawach o porwanie detektyw opracowuje plan jak odzyskać dziecko, bez oczekiwania na rozprawę sądową, egzekucję wyroku sądowego, który może odbywać się nawet przez kilka lat. Plany są na tyle indywidualne, jak i działania te są na pograniczu prawa – czasami przymykając oko. Dlatego też nie będziemy opisywać dokładnie naszych metod działań. Skupiamy się na tym, by pomóc odzyskać dziecko nie tylko na papierze, ale przede wszystkim, by fizycznie wróciło do poszkodowanego rodzica.

Detektywi Gdańsk

Uphagena 27/702

80-237 Gdańsk

Detektyw Gdynia

ul. Starowiejska 45/6

III piętro, 81-363 Gdynia

Detektyw Poznań

ul. Mickiewicza 18a

Poznań

© 2012 Detektyw Polska. All rights reserved.